3D-MALLINNUS JA ETÄKONSULTAATIO

Konsultaatio toteutetaan kuten Asunnon mahdollisuudet tai Asunnonostajan apu – konsultaatio, ja lisäksi päästään hyödyntämään asunnon 3D-mallia. 


Palveluun kuuluu koko asunnon tai tiettyjen tilojen mallinnus etukäteen (max. pinta-ala 100m2), jota varten tarvitaan pohjapiirustus oikeassa mittakaavassa. Pohjapiirustus tulee toimittaa sähköpostitse viimeistään 3 arkipäivää ennen konsultaatiota. 


Varsinaisen etäkonsultaation kesto on kaksi tuntia. Konsultaatio sopii yksittäisen tilan tarkempaan tarkasteluun tai isompien kokonaisuuksien luonnosmaiseen tarkasteluun. 


Tämä konsultaatio käy parhaiten tilanteisiin, jossa asunnon muutostarpeet tai tilaratkaisut ovat hyvin haasteellisia ja niiden arvioiminen tai hahmottaminen pelkän pohjapiirustuksen avulla on vaikeaa.


Konsultaation hinta on 590€.


Kysy kohteesi soveltuvuudesta konsultaatioon sähköpostilla.