Suunnittelutoimisto pienet neliöt

Yksilöllistä urbaania asumista

PIENET NELIÖT tarjoaa asumisen tilojen suunnittelu- ja konsultointipalveluita yksityisille asiakkaille ja yrityksille. 

Olet oikeassa osoitteessa, jos kaupunkikodin neliöistä on otettava paras hyöty irti: kauniisti, kestävästi ja arjen toimivuuteen panostaen.

KONSULTAATIOpalvelut

ASUNNON MAHDOLLISUUDET

ETÄKONSULTAATIO   290 €

Onko arjen toimivuudessa parannettavaa, asunnossa hukkaneliöitä tai asukkaiden tilantarpeet muuttuneet? Vai pohditko uuden asunnon ostamista? 

Ota arkkitehti avuksi arvioimaan onko asunnon neliöt hyödynnetty parhaimmalla mahdollisella tavalla (ja jos ei, mitä on tehtävissä).

Konsultaatio sopii uudiskohteen tai olemassa olevan asunnon muutostöiden tai remontin pohdinnan tueksi, kun halutaan huomioida asunnon elinkaari ja muuttuvat tarpeet.

Lue lisää..

KONSULTAATIO KOHTEESSA      120 € / h

Konsultaatio voidaan järjestää myös paikan päällä kohteessa. Tuntihinta veloitetaan toteutuneen ajan mukaan sisältäen matka-ajat.

Kysy lisää sähköpostilla!

013

PIENET NELIÖT
URBAANIN ASUMISEN TEESIT

1. Kaupunkiasunto voi olla toimiva unelmien koti

2. Kompromissit ovat tietoisia

3. Neliöt on hyödynnetty parhaimmalla mahdollisella tavalla 

Asumisen tilojen suunnittelun lähtökohtana on asukkaiden toiveet ja tarpeet, sekä asunnon tilalliset ja tekniset mahdollisuudet. 

Suunnitteluratkaisut punnitaan lisäksi rakennuksen ja asunnon aikakausi ja elinkaari huomioiden. Tulevaisuuden tarpeet eivät usein ole tiedossa, sen vuoksi ennen muutostöihin ryhtymistä kannattaa pohtia, miten juuri tähän hetkeen räätälöidyt ratkaisut palvelevat myös tulevaisuudessa mahdollisimman hyvin.

012

SUUNNITTELUPALVELUT

LUONNOSSUUNNITTELU

Luonnossuunnitelma sopii hyvin kohteisiin, joissa neliöistä halutaan ottaa paras hyöty irti ja muutostöiden tilallisia vaikutuksia punnita huolellisesti. Luonnossuunnitelma toimii lähtökohtana hankkeen eteenpäin viemiselle. Sen avulla voi kysyä tarjouksia ja tarvittaessa alustavaa lupaa taloyhtiöltä.

Luonnossuunnitteluun sisältyy lähtötietojen ja toiveiden kartoitus, aloituskäynti kohteessa ja pohjapiirustuksen digitoiminen ja 3D-mallinnus. Suunnittelu tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa 3D-mallia hyödyntäen. Loppuaineistona on mitoitettu luonnospohjapiirustus ja havainnekuvia.


TILA- JA KALUSTESUUNNITTELU

Asuinneliöiden määrä korostuu kaupunkiasumisessa.

Mitä vähemmän neliöitä on käytettävissä, sitä suurempi vaikutus on niiden huolellisella suunnittelulla. Jos asunnon lähtökohdat ovat hyvät, pienilläkin tila- ja kalustemuutoksilla voidaan usein parantaa asunnon käytettävyyttä.

Tila- ja kalustesuunnitteluun sisältyy lähtötietojen ja toiveiden kartoitus, aloituskäynti kohteessa ja pohjapiirustuksen digitoiminen ja 3D-mallinnus. Suunnittelu tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa 3D-mallia hyödyntäen. Loppuaineistona on yleensä mitoitetut pohjakaavio, tarvittavat tila- ja kalustekaaviot sekä havainnekuvia.

ARKKITEHTISUUNNITTELU

Tarjoamme arkkitehtisuunnittelua monenlaisiin urbaanin ympäristön kohteisiin. 

Kysy lisää! 

TARINA

Pienten neliöiden tarina alkoi vuonna 2019. Olin vuosia työskennellyt suurten kerrostalohankkeiden parissa, ja kaipasin sen rinnalle pienemmän mittakaavan suunnittelutehtäviä. Perustin toiminimen ja suunnittelin päivätyöni rinnalla yksityisasiakkaille kaupunkimökkejä ja asuntomuutoksia.

Alun perin Pienten neliöiden nimi ja kuviomerkki perustui sivukuvaan Rubikin kuutiosta, mikä on vertaus pienten tilojen suunnitteluun: palaset loksahtavat yksitellen pyöritellen paikoilleen. Sittemmin kävi ilmi, että nimivalinta oli osuva kattamaan kaikkea asumisen tiloihin liittyvää suunnittelua, projektin kokoon katsomatta. Kun aika oli kypsä, lähdin rakentamaan omaa suunnittelutoimistoa näistä lähtökohdista.

Missionani on tuoda asuntosuunnittelu lähemmäksi asukasta. Myös kerrostaloasuminen voi olla yksilöllisesti räätälöityä ja vastata elinkaaren muuttuviin tarpeisiin. Pienet neliöt tarjoaa asumisen tilojen suunnittelua ja konsultointia yksityisille asiakkaille sekä yrityksille. Laita sähköpostia tai käy kurkistamassa @pienetneliot Instagramissa ja jutellaan lisää asuntoasioista!

 

Grete Laukkanen, arkkitehti SAFA, yrittäjä 

Suunnittelutoimisto Pienet neliöt

gl_mv

SUUNNITTELUTOIMISTO PIENET NELIÖT

Kap Hornin katu 8, 00220 Helsinki

grete@pienetneliot.fi

+358 50 32 10 444