Suunnittelutoimisto pienet neliöt

Yksilöllistä urbaania asumista

PIENET NELIÖT tarjoaa asumisen tilojen suunnittelu- ja konsultointipalveluita yksityisille asiakkaille ja yrityksille. 

ARKKITEHDIN KONSULTAATIOT

Ota arkkitehti avuksi arvioimaan onko uudiskohteen neliöt hyödynnetty parhaimmalla mahdollisella tavalla (ja jos ei, mitä on tehtävissä).

Lue lisää..

Onko arjen toimivuudessa parannettavaa, asunnossa hukkaneliöitä tai asukkaiden tilantarpeet muuttuneet? 

Konsultaatio sopii asunnon muutostöiden tai remontin pohdinnan tueksi, kun halutaan huomioida asunnon elinkaari ja muuttuvat tarpeet.

Lue lisää..

ASUNTOMUUTOSSUUNNITTELU

Asuntomuutosten lähtökohtana on asukkaiden toiveet ja tarpeet, sekä asunnon tilalliset ja tekniset mahdollisuudet. 

Suunnitteluratkaisut punnitaan lisäksi rakennuksen ja asunnon aikakausi ja elinkaari huomioiden. Tulevaisuuden tarpeet eivät usein ole tiedossa, sen vuoksi ennen muutostöihin ryhtymistä on hyödyllistä pohtia, miten juuri tähän hetkeen räätälöidyt ratkaisut palvelevat myös tulevaisuudessa mahdollisimman hyvin.

013

PIENET NELIÖT
URBAANIN ASUMISEN TEESIT

1. Kaupunkiasunto voi olla toimiva unelmien koti

2. Kompromissit ovat tietoisia

3. Neliöt on hyödynnetty parhaimmalla mahdollisella tavalla 

TILA- JA 
KALUSTESUUNNITTELU

Kaupunkiasuminen tarkoittaa usein sitä, että asuinneliöitä on rajallisesti käytössä. Myös kestävyysnäkökulmasta kannattaa katsoa omia asumistarpeita kriittisesti, sillä asuinneliöiden rakentaminen ja ylläpito kuluttavat luonnonvaroja. Ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, että neliöistä tingitään asunnon käytettävyyden kustannuksella. 

Mitä vähemmän neliöitä on käytettävissä, sen suurempi vaikutus on niiden huolellisella suunnittelulla. Jos asunnon lähtökohdat ovat hyvät, pienilläkin tila- ja kalustemuutoksilla voidaan usein parantaa asunnon käytettävyyttä.

012

ARKKITEHTISUUNNITTELU

YKSITYISILLE ASIAKKAILLE tarjoamme arkkitehtisuunnittelua erityisesti kerrostaloasuntojen muutoksiin. 


YRITYKSILLE tarjoamme: 

1. Uudisasuntojen yksilöllistä räätälöintiä (asukas tiedossa)

2. Asuntopohjavaihtoehtojen suunnittelua ja konseptointia (asukas ei tiedossa)

3. Asuntopohjien arviointeja (tilalliset laatutekijät, mahdollisuudet, toiminnallisuus, monikäyttöisyys)

4. Asumisen tiloihin, asuntojen laatutekijöihin tai muihin yksilöllisiin kysymyksiin liittyvät yritykselle räätälöidyt esitykset ja selvitykset

TARINA

Pienten neliöiden tarina alkoi vuonna 2019. Olin vuosia työskennellyt suurten kerrostalohankkeiden parissa, ja kaipasin sen rinnalle pienemmän mittakaavan suunnittelutehtäviä. Perustin toiminimen ja suunnittelin päivätyöni rinnalla yksityisasiakkaille kaupunkimökkejä ja asuntomuutoksia.

Alun perin Pienten neliöiden nimi ja kuviomerkki perustui sivukuvaan Rubikin kuutiosta, mikä on vertaus pienten tilojen suunnitteluun: palaset loksahtavat yksitellen pyöritellen paikoilleen. Sittemmin kävi ilmi, että nimivalinta oli osuva kattamaan kaikkea asumisen tiloihin liittyvää suunnittelua, projektin kokoon katsomatta. Kun aika oli kypsä, lähdin rakentamaan omaa suunnittelutoimistoa näistä lähtökohdista.

Missionani on tuoda asuntosuunnittelu lähemmäksi asukasta. Myös kerrostaloasuminen voi olla yksilöllisesti räätälöityä ja vastata elinkaaren muuttuviin tarpeisiin. Pienet neliöt tarjoaa asumisen tilojen suunnittelua ja konsultointia yksityisille asiakkaille sekä yrityksille. Laita sähköpostia tai käy kurkistamassa @pienetneliot Instagramissa ja jutellaan lisää asuntoasioista!

 

Grete Laukkanen

Arkkitehti SAFA, yrittäjä 

Suunnittelutoimisto Pienet neliöt

gl_mv

SUUNNITTELUTOIMISTO PIENET NELIÖT

Kap Hornin katu 8, 00220 Helsinki

grete@pienetneliot.fi

+358 50 32 10 444